logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

VŠUP – v textu používána jednotně dnešní zkratka (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze); též VŠ UMPRUM, dříve Uměleckoprůmyslová škola (UPŠ, Umprum). Škola ve druhé polovině 30. let 20. století dlouho usilovala o potvrzení akademické úrovně školy, v únoru 1938 se její rektor dokonce v této věci obrátil přímo na prezidenta Beneše. Po zavření vysokých škol na podzim 1939 se dosud neúspěšné jednání o vysokoškolský statut paradoxně stalo výhodou. UPŠ mohla pokračovat v činnosti a za protektorátu víceméně přebrala roli vrcholného výtvarného učiliště. V září 1940 ministerstvo sice konečně vydalo nový statut, ale z taktických důvodů i nadále nebyla škola deklarována jako vysoká, protože by se na ni vztahoval zákaz činnosti z roku 1939. Zaměřování lidových staveb pro Národopisnou komisi ČAVU bylo stanoveno v období protektorátu jako odborná praxe požadovaná řádem školy. Studenti pracovali pod vedením svých profesorů jako škola architektury prof. Pavla Janáka, škola architektury prof. Jana E. Kouly, škola architektury prof. Jana Sokola a škola architektury prof. Otakara Novotného. Někteří posluchači Umprum začínali měřit a fotografovat jako studenti a končili jako samostatní architekti.[Úvodní strana]