logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Uhlíř, Hynek

narozen 23.12.1914 v Praze (otec Jaromír Uhlíř – architekt a stavitel) – úmrtí nezjištěno
Studia: ČVUT v Praze (1932 [Toman, Prokop uvádí 1923, opraveno dle Archivu ČVUT] –1939, škola architektury a pozemního stavitelství).
Architekt v Praze. Účast na veřejných soutěžích: Regionální soutěž na typy lidového stavitelství 1940, na hasičské zbrojnice 1939, na měšťanské školy ve Dvoře Králové 1940, v Týništi nad Orlicí 1940 a v Mnichovicích 1941. Dva návrhy na pomník Boženy Němcové (umístění a úprava) v Praze 1940. Úprava města Českého Brodu 1940.
Pro ČAVU zaměřoval a kreslil na Benešovsku (1941; 79 plánů, 1 kresba, 28 fotografií), pracoval ve dvojici s architektem Eduardem Teschlerem.

Lit.: Toman, Prokop. 1947, 1950. Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha.
Kolektiv. 1997–2010. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–... Ostrava: Výtvarné centrum Chagall.
Prameny: Archiv ČVUT, fond Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství. Katalogy studentů.
Zdroj: https://cs.isabart.org/person/54571[Úvodní strana]