logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Teschler, Eduard

narozen 13.3.1912 ve Vídni (Rakousko) (otec Eduard Teschler – nadporučík v. v., rodina žila v Praze) – úmrtí nezjištěno
Studia: ČVUT v Praze (1931–1936 škola architektury a pozemního stavitelství).
Architekt projektant a grafik v Praze. Studijní cesty: Polsko (1948), Bulharsko (1951), Maďarsko (1952, 1956, 1961), SSSR (1955, 1957), dále Švédsko, Finsko, Francie, Jugoslávie, Bulharsko, NDR. Zaměření: průmyslové stavby (urbanismus, typizace, architektura). Byl tajemníkem SIA v Praze. Působil v Potravinoprojektu v Praze, dále v Brně na katedře průmyslových a zemědělských staveb VUT jako docent a vedoucí katedry. Ceny v soutěžích na regionální architekturu a na vyhledání vhodného místa pro pomník Antonína Dvořáka (1. cena). Odměna za projekt úpravy vnitřního jádra Českého Brodu. Čestná odměna za literární práce o stavebním vývoji východních Čech a teoretickou práci „Průmyslové stavby“ (1955).
Publikoval: Stavitelské kreslení. 1950. Praha: Vědeckotechnické nakladatelství; Zásady a podklady pro typizaci průmyslových staveb. 1. díl (s Miroslavem Jehličkou). 1953. Praha: Ústav architektury a územního plánování; Vývoj a problémy navrhování průmyslových závodů. Určeno projektantům, architektům a složkám pověřeným průmyslovou investiční výstavbou. 1955. Praha: SNTL; Technické kreslení ve stavitelství. Určeno žákům odborných učilišť, mladým kresličům a stavebním technikům v praxi (s Miroslavem Kubelíkem). 1959. Praha: SNTL; Navrhování průmyslového závodu. Určeno inženýrům projektových ústavů, průmyslových a stavebních závodů (s Karlem Paulem, Emanuelem Podráským, Jiřím Vančurou). 1959. Praha: SNTL; Vybrané stati z průmyslového urbanismu. Určeno pro posluchače postgraduálního studia fakulty stavební. 1968. Brno: Vysoké učení technické; Tvorba pracovního prostředí v průmyslových závodech. Určeno pro posluchače fakulty stavební. 1969, 1970. Brno: Vysoké učení technické; Průmyslové stavby. Projektování průmyslových závodů. 1971, 1973. Brno: Vysoké učení technické; Typologie průmyslových staveb. Určeno pro posluchače stavební fakulty (s Eduardem Sovou). 1974. Praha: SNTL.
Pro ČAVU zaměřoval a kreslil na Benešovsku (1941; 75 plánů, 1 kresba, 29 fotografií), pracoval ve dvojici s architektem Hynkem Uhlířem.

Lit.: Toman, Prokop. 1947, 1950. Nový slovník československých výtvarných umělců. Praha.
Kolektiv. 1997–2010. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–... Ostrava: Výtvarné centrum Chagall.
Prameny: databáze Obce architektů.
Archiv ČVUT, fond Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství. Katalogy studentů.
Zdroj: https://cs.isabart.org/person/54353[Úvodní strana]