logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Seznam zkratek

DE – detail
DK – deník
E – evidenční číslování objektu v případě, že není dostupné číslo popisné
IN – interiér
KO – korespondence
KR – krov
MP – mapa
PA – patro
PČ – příčný řez
PD – půdorys
PL – podélný řez
PO – pohled
PŘ – přízemí
PŠ – přední (průčelí) štítové
PZ – průvodní (předávací) zpráva
ŘZ – řez
SI – situace
SK – sklep
TI – tisk
TV – technický výkres
TZ – terénní záznam (skica)
VP – vstupní podélné (průčelí)
ZP – zadní podélné (průčelí)
ZŠ – zadní (průčelí) štítové[Úvodní strana]