logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Schránil, Bedřich

narozen 21.7.1916 v Praze (otec Rudolf Schránil – ředitel úřadů zemského výboru v Praze) – zemřel 1996
Studia: ČVUT (od 1934; absolvoval 1941 [sic]; Ing. arch.).
Architekt v Praze. Studijní cesty: Francie (1933, 1937, 1938, 1939, 1956), Rakousko (1935, 1936), Řecko (1936), Maďarsko (1954), Anglie (1956), Bulharsko (1956), Izrael (1959).
Zaměření: pozemní stavby, rekonstrukce objektů. Pracoval ve Studijním a typizačním ústavu v Praze, Školprojektu a Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO). V roce 1941 projektoval a spolupracoval na realizaci projektu kinosálu s balkónem a projekční kabinou pro bratrance Raoula Schránila, slavného československého meziválečného herce, v Chotětově u Mladé Boleslavi (rodinné zázemí).
Ocenění: Čestné uznání kol. – „Věci kolem nás“ (1960–61); Za zásluhy o výstavbu (1967).
Publikoval: Projektování staveb bytových a občanských. Praha, Státní nakladatelství technické literatury 1979; Nové směry ve francouzské architektuře a urbanismu: ideové zdroje francouzské architektury a urbanismu. Architektura ČSR 24, 1965, č. 89, s. 531–542; Krása není přepych. Architektura ČSR 21, 1962, č. 1, s. 55–57.
Pro ČAVU zaměřoval a fotografoval na Příbramsku (1941; 46 plánů, 30 fotografií). Manžel Ing. arch. Kamily Schránilové, roz. Dobiášové, která rovněž spolupracovala s Národopisnou komisí a podílela se na zaměřování lidové architektury.

Lit.: Toman, Prokop – Toman, Prokop H. 1955. Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha.
Sedlická, Kateřina – Motyčková, Dana. 2018. Vesnické stavitelství v oblasti Brd v historické plánové, kresebné a fotografické dokumentaci. In.: Jiří Topinka (ed.): Brdy. Krajina, historie, lidé. Praha: Státní oblastní archiv v Praze, s. 195–207.
Prameny: databáze Obce architektů.
Zdroj: https://cs.isabart.org/person/46480
http://www.mesto-most.cz/raoul-schranil/d-3637[Úvodní strana]