logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Předchozí aktivity

Například MŠANO v letech 1939 a 1940 vypsalo a financovalo soutěž pro architekty, kteří měli vypracovat vzorové projekty zemědělských usedlostí a venkovských dělnických obytných domů pro různé regiony. Soutěž si vyžádala přípravné práce a průzkumy v terénu, na které mohli při následné zaměřovací akci architekti alespoň částečně navázat, a tak zužitkovat dříve vložené prostředky. Proto již v protokolu z druhé schůze NK ze dne 15.5.1941 je uveden jako první úkol „dokončení měření a fotografování na jihočeských Blatech“ (architekti Věra a Miroslav Chalupníčkovi, pořádala Národopisná společnost československá) a jako další program „zpracování oblastí s dřevěnou architekturou“.[Úvodní strana]