logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Národopisná komise

Pětičlenné komisi, jmenované akademií, předsedal Zdeněk Wirth (historik umění, bývalý pracovník MŠANO) a pracovala ve složení: Bohuslav Hála (univerzitní profesor fonetiky), Jiří Horák (ředitel Ústavu pro lidovou píseň), Karel Chotek (předseda Národopisné společnosti československé) a Pavel Janák (architekt, profesor na Uměleckoprůmyslové škole). Na první schůzi byl rovněž schválen jednací řád a zvoleni přísedící z řad odborníků, kteří nebyli členy akademie: Jan Květ (přednosta národopisného oddělení Národního muzea), Václav Mencl (historik umění; zároveň byl zvolen referentem komise), Karel Plicka (učitel a člen Ústavu pro lidovou píseň) a Václav Vážný (univerzitní profesor, jazykovědec a dialektolog).
 
Úkol komise byl velmi široký a zahrnoval jednak zjišťování, vědecký výzkum, soupis, expozici a edici českých památek hmotné lidové kultury, jednak účinnou podporu všech akcí prováděných mimo komisi, pokud jejich cílem byl výzkum a zpracování památek hmotné a duchovní lidové kultury. Proto komise těsně spolupracovala s Ústavem pro lidovou píseň, Národopisným muzeem a Národopisnou společností. Podle stanov komise všechny získané předměty a elaboráty měly být uloženy a řádně inventovány podle své povahy v těchto třech institucích.
 
Národopisná komise byla financována v průběhu své činnosti z několika zdrojů. Její předseda Z. Wirth ve Zprávě o činnosti NK uvádí, že komise obdržela kromě jmenované zvláštní dotace ze zdrojů ministerstva veřejných prací další blíže nespecifikované dotace: v roce 1944 poskytlo MŠANO 50 000 K a v roce 1945 kancelář prezidenta republiky 101 000 K.[Úvodní strana]