logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Koreček, Luboš

narozen 2.1.1913 v Kouřimi (otec František Koreček – městský tajemník v Kouřimi) – úmrtí nezjištěno
Studia: ČVUT (studoval 1932–1938, žák prof. Oldřicha Blažíčka; Ing. arch.).
Architekt a urbanista v Praze. V letech 1940–1954 pracoval ve vlastním ateliéru, 1954–1978 byl členem Krajského projektového ústavu pro projektování měst a vesnic (KPÚ). Byl generálním projektantem Příbramska. Věnoval se urbanismu (autor územního plánu Dobříše, Říčan aj.), projektování měst, občanské vybavenosti měst a sídel, bytové výstavbě (obytné a rodinné domy). Od roku 1933 člen Syndikátu výtvarníků československých, dále člen Umělecké besedy, Svazu československých výtvarných umělců, Českého fondu výtvarných umělců a Svazu architektů ČSR. 1990 začal malovat. Zúčastnil se asi patnácti výstav obrazů ve středních Čechách.
Návrh dostavby čtvrti Březové Hory v Příbrami (s V. Hilským); návrh Příbram – nová výstavba v asanaci. Ceny a vyznamenání: nositel Vyznamenání za zásluhy o výstavbu (1968), Nejlepší pracovník Ministerstva místního hospodářství (1954), Pamětní medaile KPÚ (1973).
Pro ČAVU zaměřoval na Nymbursku (1941 a 1943; 21 plánů, 19 fotografií).

Lit.: Toman, Prokop – Toman, Prokop H. 1955. Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha;
Třeštík, Michael (ed.). 2000. Kdo je kdo. Architektura. Praha: Agentura Kdo je kdo;
Trantina, Václav. 2001. Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu (1945 až současnost). Příbram: Knihovna Jana Drdy;
Kolektiv. 1997–2010. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–... Ostrava: Výtvarné centrum Chagall.
Architektura ČSR. 1956, s. 55; 1959, s. 294; 1963, s. 245.
Prameny: Archiv ČVUT, fond Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství. Katalogy studentů.
Zdroj: http://abart-full.artarchiv.cz/[Úvodní strana]