logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Končinský, B.

v rámci Zaměřovací akce ČAVU fotografoval pro arch. Václava Malíka – v okolí Nymburka (1943/4; 28 fotografií), Mělnicka (1941; 18 fotografií), Kladenska (1941; 13 fotografií), Rakovnicka (1941; 16 fotografií) v obcích se zaměřenými objekty, dále na Mladoboleslavsku, Poděbradsku, Kralupsku, Doksansku, Novostrašecku a Slánsku, jedná se celkem o 221 inventárních jednotek, dalších 44 snímků je inventováno ve Studijním archivu NSČ.
Jedná se patrně o: Končinský Lubomír ml. (B.)
narozen 19.11.1920 – úmrtí nezjištěno
Studia: Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze (absolvoval 1948).
Architekt v Praze. Pracoval pro památkáře na mnoha publikacích, které obsahují jeho fotografie, například na knize Světelský oltář Ivo Hlobila, vydané v Odeonu v roce 1974.

Lit.: Kolektiv. 1997–2010. Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–... Ostrava: Výtvarné centrum Chagall.
Toman, Prokop – Toman, Prokop H. 1955. Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha.
Zdroj: http://abart-full.artarchiv.cz/[Úvodní strana]