logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

Gregor, Jarolím

narozen 24.11.1912 v Přílepech u Rakovníka (otec Celestýn Gregor – rolník v Přílepech) – zemřel 14.10.1960
Studia: ČVUT (studoval od 1931; absolvoval 1948; Ing. arch.).
Za války nasazen v Rakousku. Účast na výstavě III. rakovnický salon v Městském muzeu (1941).
Architekt projektant v Praze (urbanismus a typizace). Po válce pracoval ve Studijním a typizačním ústavu v Praze, později ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO).
Pro ČAVU zaměřoval na Rakovnicku (1941; 10 plánů, 30 fotografií).

Lit.: Toman, Prokop – Toman, Prokop H. 1955. Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců. Praha.
Prameny: databáze Obce architektů.
Archiv ČVUT, fond Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství. Katalogy studentů.
Zdroj: http://abart-full.artarchiv.cz/[Úvodní strana]