logo2.jpg (8 522 bytes) logo2a.jpg (8 522 bytes)

Databáze Zaměřovací akce ČAVU

České vysoké učení technické

ČVUT – používán dnešní název školy (České vysoké učení technické) – jako jednotný výraz pro dobově a v odborných textech se měnící název vysoké školy: Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství v Praze, VŠAPS, VUT fakulta architektury a pozemního stavitelství a další.[Úvodní strana]